Corporate Nieuws

Amsterdam, 29 maart 2017 – Per 1 februari is Jan Kamminga de nieuwe voorzitter van RealNext, platform voor de meest complete verzameling van beschikbare bedrijfsobjecten in Nederland. Hij neemt hierbij het stokje over van Annemarie Jorritsma die vanaf de oprichting in 2003 nauw betrokken is geweest om de onafhankelijkheid en transparantie van RealNext binnen de commerciële vastgoedbranche te bewaken.

Vastgoedplatform RealNext is opgericht samen met founding partners JLL, Cushman & Wakefield en CBRE met als belangrijkste doel de transparantie in de markt van commercieel vastgoed te verhogen via een decentraal platform, oftewel een compleet marktaanbod op de website van iedere bedrijfsmakelaar. Inmiddels neemt een groot aantal bedrijfsmakelaars deel aan RealNext (70 vastgoedadviseurs welke samen goed zijn voor 70% van het commerciële vastgoedaanbod) en heeft het platform een prominente positie in de markt verworven. Deze groei is een van de redenen waarom mevrouw Jorritsma afscheid neemt.

Annemarie Jorritsma:
“Nu het platform volwassen is geworden en de deelnemers het steeds meer weten te waarderen is voor mij de tijd gekomen RealNext te verlaten. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en zie in Jan Kamminga, die de sector natuurlijk van binnen en van buiten kent, een waardige opvolger. Overigens hebben natuurlijk ook de overige...

Amsterdam, 1 april 2016

Stichting RealNext ontstond 13 jaar geleden als initiatief van drie grote bedrijfsmakelaars om vraag- en aanbod van vastgoed via een gezamenlijk platform op de eigen websites transparant te maken.

Drie belangrijke uitgangspunten stonden hierin centraal. De eerste was transparantie in de markt, waarbij de makelaars tegelijkertijd eigenaar blijven van de eigen content en weten wat daarmee gebeurt. Tweede pijler was innovatie. Het online platform was vernieuwend, maar zou voortdurend moeten worden doorontwikkeld. Derde punt was kostenvoordeel. RealNext werd daarom een Stichting zonder winstoogmerk, waarbij de opbrengsten uit de dienstverlening zouden moeten worden geherinvesteerd in het platform en/of anderszins tot kostenvoordelen zouden moeten leiden.

Deze aanpak en het platform werden een succes. Inmiddels zijn 76 bedrijfsmakelaars bij RealNext aangesloten.

Voor de uitvoering van een aantal diensten, ging Stichting RealNext een samenwerking aan met uitgever PropertyNL. Een groot aantal jaren ging dat goed. De afgelopen jaren is echter grote twijfel ontstaan of de drie pijlers waar Stichting RealNext voor staat nog wel konden worden gewaarborgd binnen de samenwerking met PropertyNL.

Zo was het voor RealNext en makelaars niet langer duidelijk wat PropertyNL allemaal met de content deed, werd er tegen de afspraken in...

Amsterdam, 29 maart 2017 – Per 1 februari is Jan Kamminga de nieuwe voorzitter van RealNext, platform voor de meest complete verzameling van beschikbare bedrijfsobjecten in Nederland. Hij neemt hierbij het stokje over van Annemarie Jorritsma die vanaf de oprichting in 2003 nauw betrokken is geweest om de onafhankelijkheid en transparantie van RealNext binnen de commerciële vastgoedbranche te bewaken.

Vastgoedplatform RealNext is opgericht samen met founding partners JLL, Cushman & Wakefield en CBRE met als belangrijkste doel de transparantie in de markt van commercieel vastgoed te verhogen via een decentraal platform, oftewel een compleet marktaanbod op de website van iedere bedrijfsmakelaar. Inmiddels neemt een groot aantal bedrijfsmakelaars deel aan RealNext (70 vastgoedadviseurs welke samen goed zijn voor 70% van het commerciële vastgoedaanbod) en heeft het platform een prominente positie in de markt verworven. Deze groei is een van de redenen waarom mevrouw Jorritsma afscheid neemt.

Annemarie Jorritsma:
“Nu het platform volwassen is geworden en de deelnemers het steeds meer weten te waarderen is voor mij de tijd gekomen RealNext te verlaten. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en zie in Jan Kamminga, die de sector natuurlijk van binnen en van buiten kent, een waardige opvolger. Overigens hebben natuurlijk ook de overige...